Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
19-12-2022
  • PODATKI
  • POMOC SPOŁECZNA

 

PODATKI

LP.

Nr uchwały

Z dnia

W sprawie

Nr DUWD

Zmiany

Nr DUWD

 

1.

XXX/209/2020

24.11.2020

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

poz. 6538 z 1.12.2020

Traci moc Uchwałą Nr XLVII/302/2021 z 30.11.2021

 

poz.5770 z 7.12.2021

2.

XLVII/302/2021

30.11.2021

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

poz.5770 z 7.12.2021

 

Traci moc Uchwałą Nr LXVI/387/2022 z 29.11.2022

 

poz. 6103 z 8.12.2022

3.

XVIII/131/2016

23.02.2016

zmiany uchwały nr LVII/406/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 28 października 2014 roku w sprawie przyjęcia wzorów informacji i deklaracji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego obowiązujących na terenie Gminy Miejskiej Lubań, zmienianej uchwałą nr XIV/101/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały nr LVII/406/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 28 października 2014 roku w sprawie przyjęcia wzorów informacji i deklaracji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego obowiązujących na terenie Gminy 

poz. 1000 z  29.02.2016

 

 

4.

XXIX/201/2020

27.10.2020

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

poz. 5873
z 29.10.2020

Traci moc  Uchwałą  Nr  XLV/292/2021 z 26.10.2021 

poz. 4925 z 28.10.2021 

5.

XLV/292/2021

26.10.2021

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości

poz. 4925 z 28.10.2021

 

Traci moc Uchwałą Nr LXV/380/2022 z 25.10.2022

poz. 5153 z 27.10.2022

6.

LXV/380/2022

25.10.2022 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2023 rok 

poz. 5153 z 27.10.2022 

   

7.

LXVI/387/2022

29.11.2022 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

poz. 6103 z 8.12.2022

   

 

POMOC SPOŁECZNA

LP.

Nr uchwały

Z dnia

W sprawie

Nr DUWD

Zmiany

Nr DUWD

 

1.

XLII/285/2017

28.11.2017

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub  całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

poz. 4491 z 04.12.2017

XVIII/116/2019 z 10.12.2019

XXXI/211/2020 z 9.12.2020

L/314/2022 z 11.01.2022

LXVII/390/2022 z 5.12.2022

poz. 7435 z 13.12.2019

poz. 6950 z 11.12.2020

poz. 241 z 17.01.2022

poz. 6244 z 12.12.2022

2.

XLVII/339/2014

28.01.2014

zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia

poz.613 z 10.02.2014

LXIX/410/2023 z  31.01.2023

poz. 901 z 8.02.2023

3.  XXIV/204/2004  29.06.2004 wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania        i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie Nr 140, poz. 2344 z 23.07.2004    
4.

XXVIII/197/2016

29.11.2016 sposobu sprawienia pogrzebu      
5. XXII/173/2012 24.04.2012 wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego na terenie miasta Lubań poz.2324 z 29.06.2012     
6. L/365/2018 21.08.2018 ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych poz. 4069 z  24.08.2019

XVIII/117/2019 z  10.12.2019

L/315/2022 z 11.01.2022

LXVII/391/2022 z 5.12.2022

poz. 7436 z 13.12.2019

poz. 242 z 17.01.2022

poz. 6245 z 12.12.2022

7. VIII/45/2019 26.03.2019 ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

poz. 2113 z  20.03.2019

XVIII/118/2019 z 10.12.2019

XXXI/212/2020 z 09.12.2020

L/316/2022 z 11.01.2022

poz. 7437 z 13.12.2019 

poz.6951 z 11.12.2020

poz. 243 z 17.01.2022

8.

XXXIX/255/2021

25.05.2021 przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy

poz. 2604 z 31.05.2021

XLIV/284/2021 z  28.09.2021

poz. 4664 z 13.10.2021

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...