Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
01-06-2020

W ramach tarczy antykryzysowej COVID-19 lubańscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc. Przyjęty w maju pakiet rozwiązań ma na celu wsparcie przedsiębiorców w tej szczególnej sytuacji.

Przypominamy, że jeszcze do 15 czerwca 2020 r., w ramach pomocy przedsiębiorcom, którzy odczuli wpływ pandemii COVID-19 na prowadzoną przez siebie działalność, istnieje możliwość skorzystania z przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości.  Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) umożliwia wprowadzenie przez radę gminy przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości. Wśród kilku procent gmin, które zdecydowały się na zastosowanie takiej możliwości znalazła, się również Gmina Miejska Lubań. W dniu 14 maja 2020 r. Rada Miasta Lubań wprowadziła uchwałą nr XXIII/152/2020 przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa  pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu pandemii COVID-19. Osoby chcące skorzystać ze wsparcia wynikającego z ww. uchwały zobowiązane są do złożenia w terminie do 15 czerwca 2020 r. formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały) oraz oświadczenia o wielkości pogorszenia płynności finansowej (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały). Do dnia 30 września 2020 r. przedłuża się osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą termin płatności raty podatku od nieruchomości płatnej do 15 maja 2020 r. a osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym, w tym spółkom nieposiadającym osobowości prawnej - termin płatności raty podatku od nieruchomości płatnej do 15 maja 2020 r. i 15 czerwca 2020 r. Jednocześnie przypominamy, że oprócz szczególnych rozwiązań wprowadzonych w ramach tarczy antykryzysowej, istnieje również możliwość skorzystania, ze standardowych form pomocy w ramach ordynacji podatkowej.
Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14 (I piętro, pokój numer 9). Szczegółową pomoc przy wypełnianiu wniosku można uzyskać w Referacie do spraw Podatków i Opłat  Urzędu Miasta. Druki do pobrania dostępne są na stronie Biuletyn Informacji Publicznej  http://bip.miastoluban.pl/urzad,a,82618,projekt-nr-4-uchwaly-w-sprawie-przedluzenia-terminu-platnosci-rat-podatku-od-nieruchomosci-wskazanym.html

(UM/ŁCR)

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...