Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
06-10-2016

 KONSULTACJE PROJEKTU

„ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU GMINY MIEJSKIEJ LUBAŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2017 ROK”

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach projektu rocznego programu współpracy na 2017 rok.

Termin konsultacji ustala się od dnia 10 października 2016 roku do dnia 25 października 2016 roku.

Opinie i uwagi do  projektu  programu należy zgłaszać na formularzu, który wraz z projektem rocznego programu współpracy na 2017 rok dostępny jest:

1)      na stronie www.luban.pl w zakładce miasto/konsultacje społeczne,

2)      w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce konsultacje obywatelskie,

3)      w Wydziale Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta Lubań przy ul. Mickiewicza 6, III piętro, pokój nr 13

4)      w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Lubań przy ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój nr 9.

Wypełnione formularze konsultacji projektu rocznego programu współpracy na 2017 rok należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2016 roku na adres siedziby Urzędu Miasta Lubań, ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań (Biuro Obsługi Interesanta) bądź na adres poczty elektronicznej: paula.plesnierowicz@miastoluban.pl.

Burmistrz Miasta Lubań

Arkadiusz Słowiński

 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...