Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
24-01-2020

Burmistrz Miasta Lubań serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy[1] do udziału w projekcie „800-lecie Lubania – zapraszamy do świętowania”.

Oferty można składać na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zgodnie z art. 19a ustawy1:

  • Rodzaj zadania: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
  • Zadanie musi mieć charakter otwarty i być skierowane do szerokiej liczby odbiorców – przede wszystkim mieszkańców Miasta Lubań.
  • Przewidziana łączna kwota na wsparcie zadań w roku 2020 to 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) przy czym wsparcie na jeden projekt nie może przekroczyć kwoty 3 000 zł.
  • Nabór ciągły – do czasu wyczerpania środków.
  • Zadanie nie może trwać dłużej niż 90 dni, przy czym ostateczny termin zakończenia realizacji zadania to 30.11.2020 r.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów, ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój nr 9. Druk oferty dostępny jest na stronie bip.miastoluban.pl w zakładce organizacje pozarządowe/druki do pobrania.                      

Czekamy na Wasze pomysły z zakresu kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ

Arkadiusz Słowiński

 

Osoba do kontaktu: Paula Pleśnierowicz, Inspektor Wydziału Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta Lubań tel. (075) 64 64 473.[1] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.)

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...