Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
27-09-2019

24 września w sali Rajców lubańskiego Ratusza odbyła się XIV sesja Rady Miasta.

Głównym punktem obrad było przedstawienie informacji na temat działalności za III kwartały 2019 roku oraz plany inwestycyjne Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lubaniu.

O planach inwestycyjnych spółki miejskiej Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lubaniu (PEC) mówił Przemysław Kuchmistrz Prezes Zarządu.

– Pierwsze zadanie, które jest już w trakcie realizacji jest to budowa pieca gazowego o mocy 5 MW, który nie będzie przeznaczony do pracy ciągłej. Będzie wykorzystywany jedynie w tzw. szczytach zimowych lub w razie awarii którejś z podstawowych jednostek węglowych – rozpoczął Przemysław Kuchmistrz.

W planach inwestycyjnych PEC znajduje się modernizacja kotłów na biomasę, co jest konieczne do uzyskania przez spółkę stratusu tzw. przedsiębiorstwa efektywnego energetycznie, tj. produkującego ciepło w ponad 50% z odnawialnych źródeł energii. W pierwszym etapie zostanie zmodernizowany jeden kocioł, tak aby zwiększyć jego moc. W celu przeprowadzenia sprawnej modernizacji została już opracowana koncepcja oraz przeprowadzone testy. Główną zmianą będzie sposób podawania paliwa, czyli słomy. Po tej modernizacji będzie możliwe spalanie wiązek w całości, w tym również beli okrągłych, które są znacznie łatwiej dostępne na rynku. Będzie także możliwe spalanie słomy o większej wilgotności niż to odbywa się teraz. Jeżeli ta modernizacja przebiegnie pozytywnie, w planach jest modernizacja drugiego kotła na słomę. Na budowę kotła gazowego i modernizację pierwszego kotła PEC będzie starał się uzyskać środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Modernizacja kotła na słomę będzie możliwa po uruchomieniu kotła gazowego. Kolejnym dużym zadaniem jest budowa nowej sieci magistralnej i nowych przyłączy w obszarach Kamiennej Góry, strefy ekonomicznej, ulic K. Miarki, Starolubańskiej, Gazowej, Kościuszki. Aktualnie realizowany jest etap ewidencjonowania działek i zbierania zgód od właścicieli działek, co jest niezbędne do wystąpienia z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Proces przygotowawczy jest bardzo długi między innymi ze względu na konieczność sprawdzenia uciążliwości dla środowiska. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie to dokumentacja powinna powstać do końca przyszłego roku. Cały proces budowy to jest okres około 5 lat. Ta inwestycja ma być również finansowana z NFOŚiGW.

Następnym dużym zadaniem jest budowa kotła na paliwo alternatywne RDF (skrót od ang. Refuse Derived Fuel). Ten rodzaj paliwa jest produkowany w lubańskim ZGiUK-u. Decyzja środowiskowa jest pozytywna, dlatego nie ma przeciwwskazań do postawienia takiej kotłowni. Aktualnie PEC czeka na decyzję NFOŚiGW w sprawie finansowania tego zadania.

– To dobre rozwiązanie dla nas, dlatego że paliwo alternatywne w części swojej jest traktowane jako biomasa. Dzięki temu będziemy mogli mówić, że jesteśmy przedsiębiorstwem efektywnym energetycznie – podkreślał Prezes.

Jeżeli chodzi o ochronę środowiska kocioł na paliwo alternatywne RDF ma bardzo rygorystyczne pomiary, które są monitorowane przez 24 h/dobę.

Kolejne inwestycje wiążą się z koniecznością dostosowania budynków i placów do nowych potrzeb. Prezes spółki poruszył również kwestie taryfy dla ciepła, która jest zaktualizowana i obowiązuje do listopada. W planach jest przygotowanie nowej taryfy zgodnie z nowym modelem, uwzględniającym taki podział kosztów pomiędzy poszczególnych mieszkańców, aby nie były konieczne ciągłe podwyżki.

– Nasze ciepło musi być konkurencyjne i lubiane przez mieszkańców. Będziemy się starali tak kalkulować koszty, żeby cena, jeżeli miałaby wzrosnąć to tylko o czynniki od nas niezależne – powiedział P. Kuchmistrz.

Sprawozdanie finansowe z działalności PEC przedstawiła Kaja Tutak, Dyrektor Finansowy. Obecną sytuację spółki oceniła jako dobrą. Omówiła pozycje wynikające z rachunku zysków i strat. Poruszyła kwestie obciążeń spółki, takich jak m.in. koszt emisji CO2, który porównując z rokiem ubiegłym wzrósł o 71%, w związku z czym nastąpił wzrost taryfy. Ze względu na politykę państwa przydział darmowych emisji CO2 z roku na rok spada. Wspomniała o pobocznych przychodach z tytułu usług najmu czy dzierżawy na kominach, nadajnikach itp. Spółka dąży do obniżania kosztów, dlatego prace remontowe wykonuje we własnym zakresie zmniejszając korzystanie z usług firm zewnętrznych. Kaja Tutak podkreślała również znaczenie dobrze wykwalifikowanych pracowników.

– Szkolimy pracowników, bo wiemy, że to jest inwestycja na lata. W celu uniknięcia rotacji pracowników, którzy posiadają uprawnienia i doświadczenie zostały podniesione wynagrodzenia – powiedziała K. Tutak.

Spółka posiada kredyty, których poziom w ostatnich latach kształtuje się na podobnym poziomie. Problem stanowią należności, których dłużnicy nie płacą szczególnie w sezonie letnim. Wtedy tworzy się lekki zator finansowy. Pomimo tego, wszystkie zobowiązania są regulowane w terminie i lubański PEC jest spółką wypłacalną.

Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwał. Jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody – buku zwyczajnym, rosnącym przy ul. Kopernika 1 w Lubaniu.
Wprowadzono zmiany do uchwały Rady Miasta Lubań nr XXXVII/206/2009 z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań.
Dokonano zmian w budżecie miasta na 2019 rok. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 84 341 065,10 zł, a wydatków po zmianach wynosi 89 026 280,79 zł.  Określono zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty nieopodatkowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, przypadających Gminie Miejskiej Lubań.
Decyzją radnych projekt uchwały Rady Miasta Lubań w sprawie zmiany uchwały nr VII/32/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Lubań na lata 2015-2025 został zdjęty z porządku obrad i bedzie rozpatrywany na następnym posiedzeniu.

Ponadto przyjęto protokół z XIII sesji Rady Miasta oraz sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym. Radni na ręce zastępcy przewodniczącego składali interpelacje i zapytania.

Sesja wrześniowa była ostatnią sesją obsługiwaną przez Joannę Temborowską z Biura Rady Miasta. Urzędniczka otrzymała podziękowania za lata współpracy, dobre słowo, opiekę nad młodymi radnymi oraz życzenia samych pięknych chwil na zasłużonej emeryturze.

Następna sesja Rady Miasta odbędzie się w dniu 29.10.2019 r.

(ŁCR)

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...