Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
14-03-2019

W minionym tygodniu obchodziliśmy Dzień Kobiet. Samorząd Uczniowski oraz przedstawiciele najstarszych klas SP nr 2 przygotowali miłe niespodzianki dla bohaterek tego dnia.

Uro­czy­stość otwo­rzył komiczny skecz w wyko­na­niu chłop­ców z klas gim­na­zjal­nych. W zabawny spo­sób mło­dzi akto­rzy poka­zali typowe dam­skie zacho­wa­nia, które bar­dzo czę­sto wywo­łują wśród panów nie­po­trzebne nerwy i złość, a wystar­czy tro­chę zro­zu­mie­nia i empa­tii… Następ­nie dziew­częta wpro­wa­dziły chłop­ców w świat mody i maki­ja­żo­wych tri­ków. Oka­zało się, że nasi pano­wie wie­dzą, czym jest zalotka czy beauty blen­der. Spo­tka­nie zakoń­czyło wspólne śpie­wa­nie, życze­nia i kwiaty.

Wszyst­kim, któ­rzy brali udział w przy­go­to­wa­niu uro­czy­sto­ści, DZIĘKUJEMY!

  
ZW               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...