Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
04-02-2019

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa.

W związku z tym, iż ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów definiuje grunty zabudowane na cele mieszkaniowe jako nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, do przekształcenia będzie dochodziło zatem również w przypadku, gdy grunt będzie wykorzystywany w części na cele inne niż mieszkalne, tj. będą znajdowały się tam również lokale handlowe i usługowe, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Przy ustalaniu na podstawie Ustawy odpłatności za przekształcenie oraz stosowaniu innych ulg w stosunku do przedsiębiorców, zastosowanie mają dodatkowo przepisy o pomocy publicznej (pomocy de minimis). Ustalenie odpłatności za przekształcenie stanowi pomoc de minimis ponieważ użytkownik wieczysty uzyskuje własność gruntu za cenę niższą niż cena rynkowa. Za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień wydania zaświadczenia o przekształceniu. Wartością pomocy de minimis udzielanej na podstawie Ustawy jest różnica pomiędzy wartością rynkową gruntu a sumą opłat przekształceniowych.

 

Przedsiębiorcami mogą być np.:

·         właściciele lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych,

·         deweloperzy (w zakresie mieszkań niesprzedanych),

·         spółdzielnie mieszkaniowe w zakresie wynajmowanych lokali użytkowych,

·         osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w domach mieszkalnych
i lokalach mieszkalnych, w tym lokalach spółdzielni mieszkaniowej o statusie odrębnej własności

 

Przedsiębiorcy mają możliwość dokonania wyboru sposobu płatności za przekształcenie.
W ciągu 3 miesięcy od dnia przekształcenia mogą oni złożyć oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przez okres:

99 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej
z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 1% albo
50 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej
z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 2%, albo
33 lat, licząc od dnia przekształcenia – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej
z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3%, albo
w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego – jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jest wyższa niż 3%.
W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia, o którym mowa wyżej przepisy o pomocy publicznej nie mają zastosowania.

Złożenie powyższego oświadczenia jest szczególnie istotne w przypadku przedsiębiorców, którzy wykorzystali już cały dostępny limit pomocy de minimis, a także tych, którzy wykorzystali ten limit częściowo lub posiadają cały dostępny limit, ale wartość korzyści, wynikającej z ustalenia wysokości opłat przekształceniowych, przewyższa wartość możliwej do udzielenia pomocy de minimis.

 Termin złożenia oświadczeń przez przedsiębiorców mija z dniem 31 marca 2019 roku.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań, ul. 7 Dywizji 14, pierwsze piętro, pokój nr 4, tel. 75 646 44 21.

Druk oświadczenia dostępny jest w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Lubań
ul. 7 Dywizji 14, pierwsze piętro, pokój nr 9, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz w załączniku poniżej.

 

 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...