Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
05-02-2018

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolite Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 z późn. zm.) w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1980) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Węwnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodoqej z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 2254) podaję do wiadomości co następuje:

 

W okresie od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018 roku przeprowadzona zostanie na terenie województwa dolnośląskiego kwalifikacja wojskowa. Do stawienia się do kwalifikacji, wzywa się:

- mężczyzn urodzonych w 1999 roku,

- mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie posiadaja określonej kategorii zdolności do czynnej służby wosjkowej,

- osoby urodzone w latach 1997-1998, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej słuzby wosjkowej, jeżeli  okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wosjkwej, lub osoby uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej słuzby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej słuzby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- kobiety urodzone w latach 1994-1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej słuzby wojskowej, kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademisckim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące absolwentkami lub absolwentami tych szkół,

- osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia słuzby wosjkowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata lata życia, jeżeli nie posiadają okreslonej kategorii zdolności do czynnej służby wosjkowej.

 

Osoby podlegajace obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wosjkowej zameldowane na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie Miasta Lubań, winny obowiązek ten spełnić w terminie  od 15.02.2018 r. do 19.02.2018 r. w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lubaniu przy ul. Mickiewicza 2.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...