Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
03-08-2017
Lubań, dnia 03 sierpnia 2017 roku
GGNiR.0051.8.2017KOMUNIKAT

BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ


Na podstawie art.35 ust.1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zm.) została wytypowana do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego Najemcy nieruchomość gruntowa zabudowana garażem położonym w Lubaniu przy ul. Zgorzeleckiej na działce ewidencyjnej nr 45/7, Obręb III, AM 1 o powierzchni 17,00 m², dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1L/00018709/9.

Zarządzenie Nr 139/2017 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 03 sierpnia 2017 roku wraz
z wykazem nieruchomości stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zostało podane do publicznej wiadomości z dniem 03 sierpnia 2017 roku poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lubań ul. 7-ej Dywizji 14 na okres 21 dni oraz na stronie internetowej http://bip.miastoluban.pl Urzędu Miasta Lubań.

Z up. Burmistrza Miasta Lubań
ANNA GOŁOS
p.o. Naczelnika Wydziału
Gospodarki Gruntami,
Nieruchomościami i Rolnictwa
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...