Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
29-10-2019

Rozpoczynamy nabór na szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe mieszkańców Lubania. Szkolenia będą realizowane w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu, Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Lubaniu oraz Ośrodku Wsparcia Dziennego.

Lubań otrzyma środki na szkolenia dla mieszkańców w ramach projektu grantowego „E-aktywni Mieszkańcy Województwa Dolnośląskiego i Lubuskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem projektu pn. „E–aktywni mieszkańcy Gminy Miejskiej Lubań” realizowanego w mieście, jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych. W ramach projektu będą prowadzone szkolenia w następujących blokach tematycznych „Rodzic w Internecie”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych” oraz „Kultura w sieci” w wymiarze 12 godzin zajęć, w grupach do 12 osób.

Moduł „Rodzic w Internecie” adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka. Zrozumie, jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji skierowanych do rodzin, takich jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co służy niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

Moduł „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w sieciach społecznościach, w tym m.in nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swą twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

Moduł „Kultura w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, gdzie w Internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach z sieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne.

Jednostki będą realizowały szkolenia w następujących blokach tematycznych:

Szkoła Podstawowa nr 4 im.  Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu

  • Moje finanse i transakcje w sieci,
  • Rodzic w Internecie,
  • Działam w sieciach społecznościowych.

Kontakt: sp4luban@post.pl, tel. 75 722 22 32

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaniu

  • Działam w sieciach społecznościowych,
  • Kultura w sieci.

Kontakt: sekretariat@bibliotekaluban.pl, tel. 75 722 24 69 w. 11

Ośrodek Wsparcia Dziennego

  • Moje finanse i transakcje w sieci,
  • Działam w sieciach społecznościowych.

Kontakt: ddzpluban@poczta.onet.pl, tel. 75 722 39 69

Szkolenia przeznaczone są dla osób, które ukończyły 25 lat. Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest posiadanie adresu zameldowania w Lubaniu. Każda osoba może wziąć udział w projekcie tylko raz, tzn. uczestniczyć w szkoleniu z jednego wybranego przez siebie modułu. Na szkolenie można zapisać się e-mailowo (w treści należy podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy, tytuł szkolenia), telefonicznie lub osobiście. Zajęcia rozpoczną się w grudniu i są nieodpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona.

Okres realizacji projektu: od 01.10.2019 r. do 15.04.2020 r.

Całkowity koszt realizacji projektu: 84 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych).

Cele projektu:

Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych uczestników projektu, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych.

- zwiększenie popytu na nowe technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) oraz ich zastosowania przyczyniające się do podnoszenia efektywności oraz jakości życia
- podniesienie umiejętności aktywnego korzystania z TIK, w tym Internetu
- zwiększenie kompetencji zawodowych w zakresie TIK.

Planowane rezultaty:

Dzięki projektowi nastąpi podniesienie kompetencji cyfrowych osób uczestniczących w szkoleniach, wzmocnienie postawy obywatelskiej i krytycznego myślenia. Dzięki realizacji projektu zdiagnozowane zostaną obszary wiedzy i braki w zakresie kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu. Również w obszarze świadczenia usług dla ludności oraz rozwoju lokalnej infrastruktury: partnerzy będą mogli świadomie planować rozwiązania wykorzystujące wiedzę i umiejętności mieszkańców w zakresie wykorzystania nowych mediów i kanałów informacyjno-komunikacyjnych – jak Internet. Zwiększenie kompetencji zawodowych uczestników szkoleń wpłynie pozytywnie na rozwój przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w regionie.

 

(ŁCR)

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

 

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...