Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
17-10-2019

Działania Straży Miejskiej w Lubaniu - WRZESIEŃ 2019

Liczba przeprowadzonych interwencji: 328, w tym:

- Interwencje własne: 202
- Interwencje zgłoszone przez mieszkańców: 85
- Interwencje zgłoszone przez instytucje: 38
- Inne: 3

W ramach przeprowadzonych interwencji:
Ujawniono wykroczenia społecznie uciążliwe: 167 w tym m.in.:

- wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 47
- wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu: 2
- wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego: 1
- wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej: 13
- wykroczenia przeciwko Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Ustawie o odpadach: 1

Ujawniono wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji: 93.
W 88% przypadkach dotyczących tych wykroczeń sprawy zostały zakończone zastosowaniem pozakarnych środków oddziaływania wychowawczego.

Udzielono pomocy przy awaryjnym rozruchu pojazdów (na zgłoszenie mieszkańców): 1

Dokonywano zabezpieczeń: 42

- imprezy szkolnej: 1
- w ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły": 23
- miejsca zdarzenia/niebezpiecznego miejsca: 10
- imprezy kulturalno rozrywkowej: 3
- uroczystości i świąt kościelnych: 3
- uroczystości i świąt państwowych oraz samorządowych: 2

W związku z ujawnionymi wykroczeniami strażnicy miejscy zastosowali:

- pozakarne środki oddziaływania wychowawczego: 99
- karę grzywny w drodze mandatu karnego: 12
- wniosek do sądu o ukaranie: 50

Red. SM Lubań

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...