Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
16-09-2019

Działania Straży Miejskiej w Lubaniu - SIERPIEŃ 2019

Liczba przeprowadzonych interwencji: 294, w tym:

- Interwencje własne: 164
- Interwencje zgłoszone przez mieszkańców: 102
- Interwencje zgłoszone przez instytucje: 26
- Inne: 2

W ramach przeprowadzonych interwencji:
Ujawniono wykroczenia społecznie uciążliwe: 156 w tym m.in.:

- wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 72
- wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu: 5
- wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego: 4
- wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej: 13
- wykroczenia przeciwko Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Ustawie o odpadach: 1

Ujawniono wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji: 61.
W 74% przypadkach dotyczących tych wykroczeń sprawy zostały zakończone zastosowaniem pozakarnych środków oddziaływania wychowawczego.

Udzielono pomocy przy awaryjnym rozruchu pojazdów (na zgłoszenie mieszkańców): 2

Dokonywano zabezpieczeń: 13

- imprezy sportowej: 5
- miejsca zdarzenia/niebezpiecznego miejsca: 4
- imprezy kulturalno rozrywkowej: 4

W związku z ujawnionymi wykroczeniami strażnicy miejscy zastosowali:

- pozakarne środki oddziaływania wychowawczego: 88
- karę grzywny w drodze mandatu karnego: 7
- wniosek do sądu o ukaranie: 50

Red. SM Lubań

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...