Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
09-07-2019

Działania Straży Miejskiej w Lubaniu - CZERWIEC 2019

Liczba przeprowadzonych interwencji: 479, w tym:

- Interwencje własne: 342
- Interwencje zgłoszone przez mieszkańców: 100
- Interwencje zgłoszone przez instytucje: 34
- Inne: 3

W ramach przeprowadzonych interwencji:
Ujawniono wykroczenia społecznie uciążliwe: 238 w tym m.in.:

- wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 117
- wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu: 8
- wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego: 1
- wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej: 16
- wykroczenia przeciwko Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Ustawie o odpadach: 7

Ujawniono wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji: 73.
W 77% przypadkach dotyczących tych wykroczeń sprawy zostały zakończone zastosowaniem pozakarnych środków oddziaływania wychowawczego.

Udzielono pomocy przy awaryjnym rozruchu pojazdów (na zgłoszenie mieszkańców): 1

Dokonywano zabezpieczeń: 34

- w ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły": 7
- miejsca zdarzenia/niebezpiecznego miejsca: 5
- imprezy imprezy sportowej: 4
- imprezy imprezy szkolnej: 1
- imprezy kulturalno - rozrywkowej: 9
- uroczystości i świąt kościelnych: 8

W związku z ujawnionymi wykroczeniami strażnicy miejscy zastosowali:

- pozakarne środki oddziaływania wychowawczego: 122
- karę grzywny w drodze mandatu karnego:25
- wniosek do sądu o ukaranie: 80

Red. SM Lubań

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...