Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
01-04-2019

Działania Straży Miejskiej w Lubaniu - MARZEC 2019

Liczba przeprowadzonych interwencji: 403, w tym:

- Interwencje własne: 249
- Interwencje zgłoszone przez mieszkańców: 133
- Interwencje zgłoszone przez instytucje: 15
- Inne: 6

W ramach przeprowadzonych interwencji:
Ujawniono wykroczenia społecznie uciążliwe: 196 w tym m.in.:

- wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: 65
- wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu: 4
- wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego: 13
- wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej: 7
- wykroczenia przeciwko Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Ustawie o odpadach: 14

Ujawniono wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji: 78.
W 78% przypadkach dotyczących tych wykroczeń sprawy zostały zakończone zastosowaniem pozakarnych środków oddziaływania wychowawczego.

Udzielono pomocy przy awaryjnym rozruchu pojazdów (na zgłoszenie mieszkańców): 6

Dokonywano zabezpieczeń: 56

- w ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły": 41
- miejsca zdarzenia/niebezpiecznego miejsca: 13
- imprezy imprezy szkolnej: 1
- uroczystości i świąt państwowych oraz samorządowych: 1

W związku z ujawnionymi wykroczeniami strażnicy miejscy zastosowali:

- pozakarne środki oddziaływania wychowawczego: 132
- karę grzywny w drodze mandatu karnego: 13
- wniosek do sądu o ukaranie: 34

Red. SM Lubań

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...