Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
18-06-2014

Informujemy, że w dniu 5 czerwca 2014 r. opublikowana została uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ). Oba akty wchodzą w życie z dniem 16 czerwca 2014 r.


Zgodnie z uchwałą rządowy program dla rodzin wielodzietnych ma na celu:
1) promowanie modelu rodziny wielodzietnej;
2) promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej;
3) umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej;
4) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.
Rodzina wielodzietna to rodzina, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
- w wieku do ukończenia 18.roku życia;
- w wieku do ukończenia 25.roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w
szkole lub szkole wyższej;
- bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

W sprawach dotyczących ustalenia prawa do korzystania z programu nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.
Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny.

Karty Dużej Rodziny w Lubaniu przyznaje Pani Beata Jurak Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu. Wniosek o przyznanie Karty, uchwała Nr 85 Rady Ministrów oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. dostępne jest na stronie www.miastoluban.pl/mops w zakładce pliki do pobrania/świadczenia rodzinne. Wniosek jest także dostępny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu pl. Lompy 1.

Pełna lista partnerów Karty Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny – dokumenty
Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

  • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica- dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia- akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia dokument potwierdzający tożsamości  oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie zakończenia nauki;
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka- postanowienie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka ;
  • w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubaniu ul. Plac Lompy 1, w pokoju 3a, w godzinach 7.30 – 10 .00 oraz 14.00- 15.30.

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...