Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
10-05-2021

Naczelnik - Anna Gołos
ul. 7 Dywizji 14, pok. nr 3
tel. 75 646 44 19
e-mail: boi.um@miastoluban.pl
strona BIP: https://bip.miastoluban.pl/urzad,a,88469,wydzial-gospodarki-gruntami-nieruchomosciami-i-rolnictwa.html

Wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, wywłaszczanie nieruchomości, nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy od osób fizycznych, prawnych i Skarbu Państwa, przekazywanie nieruchomości z zasobu Gminy jednostkom organizacyjnym Gminy i samorządowym osobom prawnym
Anna Siwarska - Z-ca Naczelnika
pok. 4, tel. 75 646 44 21

Sprzedaż lokali m ieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców, oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wydawanie zgód na wykreślenie zapisów dotyczących udzielonej bonifikaty w księgach wieczystych, dokonywani e zmian wysokości udziałów w częściach wspólnych budynków
Elżbieta Browarczyk - Inspektor
pok. 4, tel. 75 646 44 21

Nadawanie numeracji porządkowej budynków , nazewnictwo ulic, placów , parków i innych terenowych obiektów publicznych oraz dróg wewnętrznych , sprzedaż nieruchomości zabudowa nych i niezabudowanych w drodze przetargów, sprzedaż nieruchomości z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Renata Stefankiewicz - Inspektor
pok. 5, tel. 75 646 44 22

Gospodarowanie gruntami rolnymi i leśnymi, wydawanie decyzji o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej , organizacja wyborów do Izb Rolniczych
Katarzyna Ruban - Podinspektor
pok. 5, tel. 75 646 44 22

Najem i dzierżawa nieruchomości gminnych na ogródki, garaże, pomieszczenia gospodarcze, wiaty, urządzenie placu budowy, obiekty czasowe i inne
Kornelia Martyniak - Starszy Inspektor
pok. 2, tel.  75 646 44 24
Katarzyna Ruban - Podinspektor
pok. 5, tel.  75 646 44 22

Nadzór nad targowiskiem miejskim, wydawanie zezwoleń na lokalizację kontenera i lokalizację nośników reklamowych , sprawy z zakresu urządzeń melioracji wodnych, najem lokali użytkowych i umorzenia zaległości za lokale użytkowe
Kornelia Martyniak - Starszy Inspektor
pok. 2, tel. 75 646 44 24

Przydział i zamiana lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy , kwalifikacja mieszkań na lokale socjalne, umorzenia zaległości za lokale komunalne
Joanna Jasiorowska - Starszy Inspektor
pok. 2, tel. 75 646 44 24

 

Załatwianie spraw

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...