Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
02-12-2021

Lokalny Inkubator Organizacji Pozarządowych w Lubaniu informuje, że Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie ogłosiło konkurs w ramach Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Jest to pierwszy wyspecjalizowany konkurs skierowany wyłącznie dla OPP. Nabór wniosków do 23.12.2021.

Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego (FWOPP) jest państwowym funduszem celowym, którego celem jest wzmocnienie potencjału organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównywanie ich szans. Jego dysponentem jest Dyrektor NIW-CRSO.

Celem konkursu jest wzmocnienie potencjału mniejszych organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównywanie ich szans.

* Przedmiotem konkursu jest przyznanie dotacji na realizację w 2022 roku zadania dotyczącego:

- wzrostu kompetencji osób, w tym pracowników i wolontariuszy, działających w organizacjach pożytku publicznego, poprzez m.in. udział w szkoleniach, kursach, studiach, seminariach, konferencjach, wizytach studyjnych oraz uzyskanie uprawnień i certyfikatów lub

- wzmocnienia infrastruktury organizacji pożytku publicznego poprzez m.in. stworzenie lub modyfikację strony internetowej organizacji, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności pożytku publicznego, dostosowanie (np. remont, adaptacja) pomieszczeń do prowadzenia działalności pożytku publicznego.

* Najważniejsze założenia konkursu:

  1. podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są wyłącznie organizacje pożytku publicznego, które:

- nie są postawione w stan likwidacji albo upadłości;

- osiągnęły łączną kwotę przychodów za 2020 rok nie wyższą niż 100 000 zł;

- terminowo zamieściły sprawozdania za 2020 rok (dotyczy to organizacji, które miały status organizacji pożytku publicznego w 2020 roku) i – jeśli były do tego zobowiązane – również za 2019 i 2018 rok, w  bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego,

  1. zadanie może być realizowane między 1 stycznia a 31 grudnia 2022 roku,
  2. kwota dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł,
  3. wkład własny nie jest wymagany,
  4. nie ma możliwości złożenia oferty wspólnej,
  5. oferty są składane wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą  Systemu Obsługi Dotacji,
  6. termin składania ofert upływa 23 grudnia 2021 roku o godz. 12:00,
  7. dotacje będą przyznane z  Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego,
  8. pula środków przeznaczonych na ten konkurs wynosi 700 000 zł,
  9. konkurs jest przeprowadzany zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.).

Więcej informacji:

https://niw.gov.pl/nabor-ofert-w-konkursie-w-ramach-funduszu-wspierania-organizacji-pozytku-publicznego-edycja-2022

 

Ogłoszenie konkursowe:

https://niw.gov.pl/wp-content/uploads/2021/11/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert_2022_FWOPP-2.pdf

 

źródło: https://niw.gov.pl/

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...