Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
30-03-2012

Uchwała Nr XXX / 171 / 2008
Rady Miasta Lubań
z dnia 30 grudnia 2008 roku


w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Lubań na lata 2009 - 2015.Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Lubań uchwala, co następuje:


§ 1


Przyjmuje się do realizacji Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Lubań na lata 2009 – 2015 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubań.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...