Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
13-07-2020

Lipiec otworzyło posiedzenie absolutoryjne Związku Gmin „Kwisa”, które tym razem odbyło się w Lubaniu.

W pierwszy lipcowy piątek w Lubaniu spotkali się przedstawiciele Związku Gmin „Kwisa”. Działający od 1992 roku międzygminny związek obecnie zrzesza 15 jednostek samorządu terytorialnego, w tym: dwa miasta (Lubań, Bolesławiec), osiem jednostek miejsko-gminnych (Leśna, Gryfów, Lubomierz, Mirsk, Olszyna, Nowogrodziec, Lwówek Śląski, Wleń) oraz pięć gmin wiejskich ( Siekierczyn, Lubań, Osiecznica, Warta Bolesławiecka, Bolesławiec). W tym miejscu warto przypomnieć, że głównymi celami Związku są wspólne działania zrzeszonych gmin służące ochronie środowiska Kwisy, Bobru oraz prowadzenie schroniska dla małych zwierząt.

Na spotkanie zorganizowane w sali konferencyjnej w lubańskich sukiennicach (TRET) każdy reprezentant jednostki wchodzącej w skład Związku zobowiązany był przybyć osobiście. Wiązało się to zaplanowanym w porządku posiedzenia podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin „Kwisa” za rok 2019.

Posiedzeniem kierował Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin „Kwisa” Olgierd Poniźnik. Po przedstawieniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z ostatniego spotkania miast i gmin członkowskich (z grudnia 2019 roku) prowadzący oddał głos gospodarzowi posiedzenia.

- Serdecznie witam na spotkaniu wszystkich przybyłych – rozpoczął swoje wystąpienie Zastępca Burmistrza Miasta Lubań, Mateusz Zajdel. - Cieszę się, że tym razem wypadło ono w Lubaniu. Tym samym chciałbym Państwu przybliżyć aktualną sylwetkę naszego miasta, czyli to, co w ostatnich latach udało nam się zrealizować, ale również to, czym nasze miasto w ostatnim czasie żyło.

Mówiąc o inwestycjach wykonanych w latach 2016 - 2020 burmistrz zaznaczył, że w ostatnich latach Gmina Miejska Lubań na prowadzone przedsięwzięcia pozyskała z zewnątrz ponad 30 milionów złotych. Wśród ukończonych inwestycji opowiadał m.in. o remoncie Przedszkola Miejskiego nr 5, budowie Wodnego Placu Zabaw, wykonaniu boisk: ze sztuczną trawą przy ul. Ludowej oraz  boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 1, budowie wiaty z wyposażeniem oraz siłowni zewnętrznej przy ul. Dolnej czy utworzeniu Otwartej Strefy Aktywności na ul. Skalniczej. Wspomniał również o pracach zabezpieczających Dom Solny, remoncie Wieży Brackiej czy rewitalizacji skweru przy Wieży Brackiej. Zwrócił również uwagę na kwestię remontu lub przebudowy dróg i chodników oraz budowę parkingów. W tym miejscu wspomniał o parkingu przy ul. Piramowicza oraz ulicach: Spółdzielczej, Ratuszowej, Starolubańskiej, Włókienniczej, Mostowej i Moniuszki. Burmistrz opowiedział również o kulturalno-sportowej stronie miasta. W tym miejscu kilka słów poświęcił najważniejszym imprezom miejskim, czyli Sudeckiemu Festiwalowi Minerałów i lubańskiej Lawie, Dniu Aktywnej Rodziny, Lubańskiemu Biegowisku czy Lubańskiemu Świętu Rowerowemu. Prezentację miasta zamykał obraz aktywnych seniorów, którzy dzięki prężnej działalności Ośrodka Wsparcia Dziennego mają możliwość rozwoju w aspektach wiedzy, kultury i zdrowia.

Po wystąpieniu reprezentanta miasta Lubań głos zabrał Prezes Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Izery” Sp. z o. o. w Lubomierzu, Wiesław Gierus. Prawie 6 lat temu, w sierpniu 2014 roku miało miejsce podpisanie umowy z ZUOK „Izery” Sp. z o. o.  w Lubomierzu na prowadzenie schroniska dla zwierząt. Stąd o bieżącej sytuacji i funkcjonowaniu Schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w Przylasku (gmina Platerówka) mówił właśnie prezes ZUOK. Wprowadzając bardziej szczegółowe dane w aspekcie funkcjonowania schroniska wypowiedź Prezesa ZUOK uzupełnił kierownik placówki Bogdan Mościcki.

Kolejnym punktem posiedzenia było podjęcie uchwał. Jednogłośnie zatwierdzono sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Gmin „Kwisa” za rok 2019. Następnie podjęto uchwałę w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu rekompensaty przypadającej Związkowi Gmin „Kwisa”. W dalszej części spotkania została odczytana opinia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli. Następnie obecni na posiedzeniu mieli możliwość zapoznania się z Uchwałą Nr I/36/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Gmin „Kwisa” w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin „Kwisa” za 2019 rok. Po krótkiej dyskusji udzielono absolutorium Zarządowi Związku Gmin „Kwisa” za rok 2019. Posiedzenie zakończyło omawianie innych bieżących spraw z życia gmin współtworzących związek.

(ŁCR)

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...