Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
25-05-2020

Informujemy, że 1 czerwca 2020 roku startuje nabór wniosków do programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw (dotacje do 5000,00 zł), skierowany do grup nieformalnych oraz młodych organizacji pozarządowych

Macie pomysł na działania lokalne? Chcecie zrobić ciekawe wydarzenie? Szukacie sposobu na rozwijanie zainteresowań? Mieszkacie i działacie na terenie Dolnego Śląska? Skorzystajcie z mikrodotacji/wsparcia na realizację lokalnych przedsięwzięć!

Tworzycie grupę nieformalną, która:

 • składa się z minimum trzech pełnoletnich osób?
 • wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska?
 • chcecie wspólnie realizować działania w sferze pożytku publicznego dla społeczności lokalnej w województwie dolnośląskim?

Tworzycie grupę samopomocową, która:

 • składa się z minimum trzech pełnoletnich osób? – wszyscy mieszkacie na terenie Dolnego Śląska? – Wasze działania skierowane są na rozwiązywanie problemów oraz zmianę warunków życia członków grupy?

Działacie w młodej organizacji pozarządowej, która:

 • została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego lub właściwego rejestru, nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację?
 • ma siedzibę na terenie Dolnego Śląska?
 • ma roczny przychód nie przekraczający kwoty 25 tys. zł? (roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy funkcjonowania).

Opiszcie swój pomysł i złóżcie wniosek w naborze do Programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw! UWAGA! W związku z sytuacją epidemii koronawirusa, wszystkie działania w ramach Małych Inicjatyw muszą być zgodne z aktualnymi obostrzeniami, ograniczeniami, zasadami i wytycznymi Rządu RP.

Kwota wnioskowanej mikrodotacji/wsparcia realizacji lokalnych przedsięwzięć może wynosić minimalnie 1000 zł, a maksymalnie 5000 zł.

Terminy naboru: 1-15 czerwca 2020 roku.

Zwycięskie projekty będą realizowane od 16 lipca do 30 września 2020 roku.

Jak złożyć wniosek?

 • Wyłącznie poprzez generator dostępny na stronach: www.maleinicjatywy.pl oraz www.generator.maleinicjatywy.pl
 • W naborze wsparcie finansowe i merytoryczne otrzyma minimum 36 młodych organizacji pozarządowych i 24 grupy nieformalne/samopomocowe z Dolnego Śląska. Kwota alokacji wynosi 300 000 zł.
 • UWAGA! W naborze obowiązuje limit liczby składanych wniosków, który wynosi w sumie 180, w tym: 90 dla młodych organizacji pozarządowych oraz 90 dla grup nieformalnych i samopomocowych.
 • Otwarcie generatora wniosków nastąpi: 01.06.2020.

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Realizatorzy: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” oraz Stowarzyszenie Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa”.

Ważne! Wnioski składane są wyłącznie przez generator dostępny pod adresem: www.generator.maleinicjatywy.pl

Z racji zagrożenia zarażeniami koronawirusem niedopuszczalne jest złożenie wniosków w wersji papierowej.

Aktualizacja 1.06.2020 r.

1. Polecamy - warto wziąć udział!

Operator DFMI organizuje 01.06.2020 w godz. 17:30-19:00 spotkanie animacyjne ONLINE dotyczące zasad naboru wniosków w 2020.

Link do rejestracji na spotkanie:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDYXhkzFvM7XmSJx_t-Z9OSaNd27yYWhquF2t-fUHCG4jg8g/viewform

2. Odpowiedzi na Państwa pytania, opracowane przez Lokalny Inkubatora Organizacji Pozarządowych w Lubaniu (na podstawie dokumentacji konkursowej i dodatkowych materiałów informacyjnych ze strony internetowej konkursu www.maleinicjatywy / www.dfop.pl):

* PYTANIE: Ile  wniosków można złożyć w ramach konkursu?

Jedna grupa / organizacja może złożyć tylko 1 wniosek o dofinansowanie (regulamin str. 13)

 * PYTANIE: Czy jedna osoba może być w ramach konkursu członkiem kilku grup nieformalnych lub organizacji?

Członek danej grupy i młodej organizacji pozarządowej nie może składać wniosków jako członek innych grup oraz innych organizacji. Wszystkie złożone wnioski, w których powtarza się dany członek grupy/organizacji, zostaną odrzucone. (regulamin str. 13)

Dana grupa nieformalna może zostać utworzona na potrzeby realizacji projektu, bądź może działać przed podjęciem decyzji o jego realizacji. (regulamin str. 6)

Ważne! Członkami grupy nieformalnej nie mogą być osoby, które pełnią funkcje w organach statutowych istniejącej organizacji pozarządowej w dniu składania wniosku. (regulamin str. 6)

* PYTANIE: Ile wniosków zostanie ocenionych w konkursie? Ile wniosków otrzyma dotację?

W naborze obowiązuje limit liczby składanych wniosków, który wynosi w sumie 180, w tym:  90 dla młodych organizacji pozarządowych oraz 90 dla grup nieformalnych/samopomocowych. (regulamin str.  12).

Oznacza to, że ocenie zostanie  poddanych  tylko 90 pierwszych wniosków w każdej z ww. kategorii, stąd zalecamy możliwie szybkie złożenie wniosku, zaraz po uruchomieniu generatora wniosków (czynny od 01.06.2020). 

Wg deklaracji operatora Programu dotację otrzyma minimum 36 młodych organizacji pozarządowych i 24 grupy nieformalnych/samopomocowych z Dolnego Śląska. Kwota środków na cały konkurs wynosi wynosi 300 000 zł. (info na podst. ogłoszenia konkursowego: https://www.dfop.org.pl/dolnoslaski-fundusz-malych-inicjatyw-2020/)

* PYTANIE: Czy można finansować w konkursie wydatki inwestycyjne?

Nie, program nie umożliwia sfinansowania wydatków inwestycyjnych (regulamin str. 11-12) Do wydatków, które nie mogą być finansowane, należą m.in: 

– zakupy i wydatki inwestycyjne (rozumiane jako wydatki na cele remontu, modernizacji, budowy, i adaptacji),

– zakup wyposażenia lokali, w tym zakup i uzupełnienie drobnego wyposażenia do pomieszczeń.

Ważne!  Dozwolony jest ZAKUP RZECZY, które nie zostaną zużyte podczas realizacji projektu, pod warunkiem, że całkowity maksymalny limit zakupu (łączna suma na projekt) wyniesie 1000,00 zł brutto. W takiej sytuacji należy jednak dodatkowo wykazać we wniosku weryfikację wydatku pod kątem alternatywnych możliwości, np. wypożyczenia rzeczy, czy użyczenia bezpłatnego oraz uzasadnić niezbędność zaplanowanego zakupu. (np. koszty wypożyczenia tych samych towarów są wyższe niż koszt ich zakupu).  

3. Dodatkowe informacje/wskazówki z naszej strony:

 * Regulamin (str. 6) projektu wskazuje:

„Operatorzy położą szczególny nacisk na wsparcie podmiotów działających w powiatach o niskim wskaźniku aktywności obywatelskiej (powiaty: strzeliński, oławski, oleśnicki, górowski, legnicki, wrocławski ziemski, lubiński, LUBAŃSKI, zgorzelecki oraz głogowski).”

* Wymóg spełnienia procedur wynikających z pandemii:

Planując działania projektowe należy pamiętać, że w okresie realizacji projektu (16 lipca – 30 września 2020) niezbędne jest, w związku z epidemią koronawirusa, spełnienie wszystkich obowiązujących procedur. Wszystkie działania w ramach Małych Inicjatyw muszą być realizowane zgodnie z aktualnymi obostrzeniami, ograniczeniami, zasadami i wytycznymi Rządu RP.

Dołączamy także „FAQ – czyli najczęściej zadawane pytania”, opublikowane przez operatora programu DMI.

Więcej informacji: https://maleinicjatywy.pl

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...