Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
11-05-2020

75 miliardów złotych w ramach rządowego wsparcia finansowego dla mikro, małych i średnich firm. Po spełnieniu określonych kryteriów, po 12 miesiącach do 75% wartości subwencji może zostać umorzone.

Rządowy program powstał w celu wsparcia mikro, małych, i średnich przedsiębiorstw, które ucierpiały na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19. Zgodnie założeniem programu podstawowym instrumentem wsparcia finansowego będą subwencje finansowe, z których większa część bo aż do 75% będzie bezzwrotna po spełnieniu określonych w warunków.

W zależności od charakteru odbiorcy wsparcia, program zakłada dwa ich rodzaje:

  • Tarcza Finansowa dla Mikrofirm (do 9 pracowników, bez samozatrudnionych), która obejmuje wsparcie finansowe dla mikroprzedsiębiorców o łącznej wartości 25 mld złotych, oraz
  • Tarcza Finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP, do 249 pracowników), która obejmuje wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorców o łącznej wartości 50 mld złotych.

Łączna wartość Programu wynosi 75 miliardów złotych.

Realizacja programu została powierzona Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. (PFR), który będzie dysponentem środków przekazywanych w ramach Programu, a także będzie podejmował decyzje o wypłacie środków.

Nadrzędnym celami programu są:

  • udostępnienie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom finansowania na warunkach preferencyjnych, w dużej części bezzwrotnego, dla zapewnienia płynności i stabilności finansowej w okresie pandemii COVID-19,
  • przekazanie rekompensat finansowych dla przedsiębiorstw w związku ze szkodami w postaci utraconych dochodów lub dodatkowych kosztów poniesionymi w wyniku pandemii COVID-19,
  • przeciwdziałanie zakłóceniom w funkcjonowaniu gospodarki w kresie kryzysu gospodarczego wywołanego przez pandemię COVID-19,
  • stabilizacja finansowa małych i średnich przedsiębiorstw celem ochrony miejsc pracy i bezpieczeństwa finansowego obywateli,
  • zapewnienie pomocy finansowej dla sektorów szczególnie silnie dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

Subwencja finansowa PFR będzie udzielana na podstawie umowy i będzie mogła być wykorzystana wyłącznie w zakresie dozwolonych Programem celów. Przedsiębiorca będzie uprawniony do wykorzystania otrzymanej subwencji na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, która obejmuje większość kosztów stałych i codziennych wynikających z lub niezbędnych dla prowadzonej działalności. Otrzymane finansowanie zasadniczo może być wykorzystane m.in. na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników, zakupu towarów i materiałów, kosztów usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu (lub innych o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym, zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji). Program uniemożliwia rozporządzanie uzyskaną subwencją na cele niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną działalnością.

Finansowanie dla mikrofirm i MŚP opiera się na nieoprocentowanych subwencjach finansowych, dostępnych w bankach komercyjnych i spółdzielczych, które przystąpiły do programu.

Wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR można złożyć wyłącznie drogą online przez system bankowości elektronicznej banków. Lista banków współpracujących z PFR i przyjmujących wnioski o subwencje znajduje się na stronie internetowej PFR.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi Programu na stronie: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...