Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
11-05-2020

W ciągu dwóch lat na terenie Instalacji Komunalnej powstaną dwie nowe linie technologiczne wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zaplanowane prace mają pochłonąć prawie 37 mln zł, przy 17 mln zł dotacji zewnętrznej.

Od 20 lat w Lubaniu swoją siedzibę ma Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o. o. Działalność Zakładu obejmuje: zbiórkę, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych (segregację i odzysk surowców wtórnych, recykling bioodpadów, produkcję paliwa alternatywnego RDF, utylizację odpadów posortowniczych itp.), administrowanie cmentarzami komunalnymi wraz z świadczeniem usług pogrzebowych, pielęgnację zieleni oraz letnie i zimowe oczyszczanie miasta. Przy wypełnianiu wszystkich tych obowiązków trwa jednocześnie ciągły rozwój spółki. Przez ostatnie 10 lat ZGiUK wybudował sortownię surowców wtórnych, sortownię szkła opakowaniowego, instalację do produkcji paliwa alternatywnego, instalację mechaniczno-ręczną do odpadów zmieszanych, trzy kompostownie do kompostowania bioodpadów wraz z niezbędną infrastrukturę towarzyszącą oraz PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Instalacja Komunalna obsługuje obszar 14 gmin, w ramach porozumień międzygminnych zamieszkałych przez około 150 tys. mieszkańców. W 2019 roku zakończył się wcześniejszy etap rozbudowy instalacji. Wykonane inwestycje łącznie w okresie od 2010 roku opiewały na kwotę 85 mln zł, z czego środki zewnętrzne wyniosły 55 mln złotych.

- Teraz przystępujemy do realizacji kolejnego II etapu rozbudowy naszej Instalacji Komunalnej (dawniej RIPOK - Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych) - wyjaśniał prezes ZGiUK Michał Turkiewicz. - Dalsza rozbudowa to nie tylko chęć rozwoju, ale przede wszystkim konieczność dostosowania się do obowiązujących przepisów zarówno krajowych, jak i unijnych, w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Z uwagi na wymagania środowiskowe oraz technologiczne, jak również  w celu polepszenia warunków i wydajności pracy wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o możliwość rozpoczęcia prac w ramach II etapu. Tym samym przeprowadzimy dalszą i zarazem końcową modernizację Instalacji Komunalnej z funduszy unijnych za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego - uzupełniał M. Turkiewicz.

Na projekt o wartości 36 780 814,23 zł udało się zdobyć dofinansowanie w kwocie 16 997 916,65 zł. Na początku maja br. ogłoszono przetarg na wykonanie prac w ramach inwestycji, która ma być realizowana do kwietnia 2022 roku.

Rozbudowa Instalacji Komunalnej obejmie wykonanie dwóch linii technologicznych. Pierwsza będzie przeznaczona do konfekcjonowania, w tym przesiewania i paczkowania polepszacza do gleby (nazwanego przez ZGiUK - Ekozgiuczkiem), który będzie produkowany na oddanej w tamtym roku kompostowni do odpadów zielonych. Druga linia ma służyć do produkcji paliwa alternatywnego RDF z odpadów wielkogabarytowych. 

- Posiadamy linię do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów zmieszanych, z surowców wtórnych i z gabarytów. Nowa linia będzie dawać produkt końcowy o wysokiej kaloryczności, przygotowany z odpadów wielkogabarytowych - przekazywał przedstawiciel ZGiUK. - Takie paliwo obecnie dostarczamy do cementowni. W przyszłości, jeśli Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o. zmodernizuje swój kocioł, paliwo RDF trafi również do PEC.

Obok wspomnianych dwóch linii technologicznych projekt zakłada budowę zaplecza technicznego, tj. warsztatów, myjni dla pojazdów, hali garażowej czy dalszych miejsc postojowych. Poza tym powstanie infrastruktura towarzysząca, a mianowicie wodno-kanalizacyjna, energetyczna, ciepłownicza.

- Chciałbym zaznaczyć, że wszystkie inwestycje, które zrealizowaliśmy nie tylko polepszały całe zaplecze naszej gospodarki odpadami, ale również pobudzały proces inwestycyjny i oddziaływały na gospodarkę miasta i regionu - nadmieniał M. Turkiewicz. -  Wykonawcy tych projektów w znacznej części posiłkują się miejscowymi surowcami, pracownicy danych firm przez dłuższy czas mieszkają i żywią się wspierając nasz lokalny rynek. Podobnie będzie i przy obecnej inwestycji. Co zwłaszcza teraz, w czasie pewnego przestoju, czy wręcz kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią jest bardzo istotne. Przez najbliższe dwa lata otrzymamy więc taki dodatkowy czynnik rozwoju miasta, powiatu i regionu - zauważył prezes ZGiUK.

(ŁCR)

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...