Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
08-04-2020

Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rozwój kultury w okresie pandemii.


KULTURA W SIECI – PROGRAM MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
NA ROZWÓJ KULTURY W OKRESIE PANDEMII WSPARCIA DLA:
• artystów,
• twórców,
• samorządowe instytucje kultury,
• organizacje pozarządowe i fundacje;
• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
• podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego,

które ze względu na trwającą epidemię, a wcześniej stan zagrożenia epidemicznego, nie mogą realizować swojej twórczości artystycznej w dotychczasowej formie.

BUDŻET PROGRAMU: 20 mln zł
• 5 mln zł na stypendia dla artystów,
• 15 mln zł dotacja dla instytucji i organizacji.

Środki przeznaczone będą na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej lub prezentacji jej efektów w elektronicznych kanałach komunikacji, przede wszystkim w Internecie.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW: od 06.04.2020r. do 20.04.2020r.
CZAS REALIZACJI ZADAŃ DLA ARTYSTÓW:
1. 6-miesięczne obejmujące okres od 1 maja do 31 października 2020 r.;
2. mające inny okres realizacji projektu, przyznawane na okres nie krótszy niż trzy kolejne, następujące po sobie, miesiące obejmujące okres od 1 maja do 31 października 2020 r.
CZAS REALIZACJI ZADAŃ DLA INSTYTUCJI I ORGANIZACJI: od 1 maja do 30 października 2020 roku.

Dofinansowanie zadania może wynosić do 100% budżetu zadania.
• Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 000 zł.
• Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 150 000 zł.
• Wysokość stypendium wynosi 3 000,00 tys. zł brutto miesięcznie (tj. 2490,00 zł netto).
O stypendia programu „Kultura w sieci” mogą się starać twórcy, artyści, animatorzy i edukatorzy w następujących kategoriach:
• literatura,
• sztuki wizualne,
• muzyka,
• taniec,
• teatr,
• film,
• twórczość ludowa,
• animacja i edukacja kulturalna,
• zarządzanie kulturą i wspieranie kadr kultury.
W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji następujących rodzajów zadań:
1. warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe z zakresu edukacji kulturalnej oraz inne działania on-line służące podnoszeniu kompetencji kulturowych ich uczestników oraz rozwojowi kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury;
2. wydarzenia kulturalne on-line, m.in.: koncerty, spektakle, czytania, recitale, spotkania z twórcami/artystami; udostępnianie zapisów wydarzeń kulturalnych (w tym: przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogami); wirtualne oprowadzania, spacery po miejscach kultury;
3. udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych – w tym tworzenie stron internetowych lub aplikacji popularyzujących zasoby cyfrowe oraz działania związane z edukacją w zakresie zbiorów cyfrowych;
4. tworzenie stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych z dziedziny kultury;
5. tworzenie wydawnictw audio-video udostępnianych w formie elektronicznej oraz publikacji książkowych w formie elektronicznej (e-booki, audiobooki);

Link do dokumentacji konkursowej: https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci--rusza-program-mkidn-finansowania-zmian-formy-upowszechniania-dzialalnosci-tworczej

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...