Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
31-10-2019

29 października w lubańskiej sali rajców obyła się kolejna sesja Rady Miasta Lubań. Tematy wiodące sesji to informacja na temat działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu sp. z o.o. oraz powołanie ławników na kadencję 2020–2023.

Zgodnie z ustalonym porządkiem obrad radni przyjęli protokół z XIV i XV Sesji Rady Miasta Lubań oraz sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

Ważnym punktem październikowych obrad było przybliżenie zgromadzonym planów i zamierzeń lubańskiego szpitala na najbliższe lata, które przedstawił Krzysztof Konopka, prezes Łużyckiego Centrum Medycznego wspomagany przez Annę Usyk–Krzeszowiec, prokurenta. W ramach sprawozdania z działalności szpitala pani prokurent przypomniała o utworzeniu w marcu 2019 r. poradni dermatologicznej, która funkcjonuje w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Również została uruchomiona szkoła rodzenia. Panie zarówno z Lubania jak i okolic mogą bezpłatnie skorzystać ze świadczeń tej szkoły i przygotować się do porodu. Podane zostały liczbowe informacje o świadczeniach medycznych, zabiegach czy poradach ambulatoryjnych udzielanych przez szpital.

W ramach uzupełnienia informacji wypowiedział się prezes spółki. – Szpital w Lubaniu plasuje się wśród czwórki najlepszych szpitali powiatowych na Dolnym Śląsku, tak jak szpital w Zgorzelcu, Świdnicy i Kłodzku. Niestety nie idą za tym pieniądze – mówił K. Konopka, podkreślając problem niedoszacowania przez NFZ kosztów świadczeń zdrowotnych. Dużo było informacji o planach spółki. Oprócz typowo medycznych pomysłów prezes deklarował chęć przebudowy wjazdu na teren szpitala oraz zmianę formy poboru opłat za postój na szpitalnym parkingu. Darmowy będzie wjazd i pierwsze pół godziny postoju, a potem będzie pobierana opłata za każdą dodatkową godzinę.

Na sesji podjęto szereg uchwał. Radni wybrali ławników do Sądu Rejonowego w Lubaniu na kadencję 2020–2023. Podjęto uchwałę w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody – klonie pospolitym, rosnącym przy ul. Tkackiej. Przyjęto Statut Młodzieżowej Rady Miasta Lubań. Wprowadzono zmiany w Uchwale Nr VII/32/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Lubań na lata 2015–2025. Przyjęto roczny program współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2019 rok. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 86 723 613,63 zł, a wydatków po zmianach wynosi 91 408 829,32 zł. Przyjęto również uchwałę w sprawie nadania nazwy nowej ulicy Skautów, która znajduje się pod Harcerską Górą, obok ul. Biwakowej.

Na ręce zastępcy przewodniczącego Rady Miasta radni składali interpelacje i zapytania. Przewodniczący Rady Miasta przedstawił informację na temat złożonych przez radnych oświadczeń majątkowych, natomiast Burmistrz podał szczegółowe informacje dotyczące oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych.

Po komunikatach zakończono obrady. Kolejna sesja Rady Miasta odbędzie się 26 listopada 2019 r.

(ŁCR)

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...