Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
11-10-2019

Za promowanie miasta i zasługi włożone w jego rozwój oraz za pracę na rzecz miasta i jego mieszkańców. Rada Miasta Lubań przyznała Ośrodkowi Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu medal „Za zasługi dla miasta Lubania”.

10 października br. na terenie OSS SG odbyła się uroczystość z okazji 10. rocznicy powołania Ośrodka. Był to idealny moment na przekazanie medalu „Za zasługi dla Miasta Lubania”, który Rada Miasta Lubań przyznała Uchwałą nr XI/69/2019 na majowej sesji. Uroczystość, na której miasto reprezentował Burmistrz Miasta Lubań, Arkadiusz Słowiński oraz Przewodniczący Rady Miasta Lubań, Kamil Glazer rozpoczęła msza polowa w intencji funkcjonariuszy i pracowników OSS SG. Następnie, po występie orkiestry Straży Granicznej odbyła się zasadnicza uroczystość. Zaproszonych gości powitał Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, płk SG Jacek Wysokiński. W swojej przemowie Komendant przypomniał historię Ośrodka, po czym podziękował za pomoc wszystkim tym, bez których OSS SG nie działałby na tak wysokim poziomie. Podkreślał, że „nic nie jest dane na zawsze”, życząc przy tym, aby w kolejnych latach nigdy nie zabrakło entuzjazmu, pomysłów i sił na dalszy rozwój Ośrodka.
Po przemówieniu Burmistrza Miasta Lubań przedstawiciele samorządu wręczyli Kierownictwu medal „Za Zasługi dla Miasta Lubania”. W dalszej części uroczystości zasłużonych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych OSS SG uhonorowano odznaczeniami i nagrodami. Nie zabrakło również pamiątek okolicznościowych dla zaproszonych gości.

(ŁCR)

Poniżej podajemy treść uzasadnienia przyznania medalu.
"Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu utworzony został na mocy Zarządzenia Nr 68 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 września 2009 r. Idea utworzenia lubańskiego ośrodka szkolenia SG zapisana została w „Koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej w latach 2009 - 2015”, w myśl której -
w miejsce znoszonych jednostek: Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej i Ośrodka Tresury Psów Służbowych Straży Granicznej - powstała nowa jednostka edukacyjna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, który szkoli funkcjonariuszy SG nowo wstępujących w szeregi formacji na szkoleniach podstawowych i podoficerskich. Ośrodek szkoli funkcjonariuszy na szkoleniach specjalistycznych służących w pionie ds. cudzoziemców w dziedzinie kontroli legalności zatrudnienia, kontroli legalności pobytu, umieszczania cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych, konwojowania, operacji powrotowych i kulturoznawstwa. Drugim obszarem jest kynologia służbowa w ramach której są szkoleni przewodnicy i psy służbowe w specjalnościach: psy patrolowo-obronne, do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni, do wyszukiwania narkotyków, specjalne do wyszukiwania osób i tropiące. Ośrodek szkoli również funkcjonariuszy SG w dziedzinie obronności państwa i działań specjalnych. W ramach współpracy międzynarodowej organizowane są szkolenia w ramach wspólnych patroli polsko-niemieckich, polsko-czeskich i polsko-słowackich. Na zajęcia organizowane przez Ośrodek przyjeżdżają delegacje z Ukrainy, Wietnamu, Tadżykistanu, Mołdawii, Czech, Słowacji, Litwy. Od wielu lat Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych, wcześniej Łużycki Oddział Straży Granicznej wpisuje się w krajobraz miasta Lubań i stanowi jego nierozerwalną część. Komendant Główny Straży Granicznej ppłk SG Leszek Elas mianował 2 października 2009 r. ppłk SG Halinę Panczenko Komendantem Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu na pierwszego Komendanta Ośrodka, która swoją funkcję pełniła do dnia 25.02.2010 r. Kolejnym Komendantem Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu został mianowany
z dniem 26.02.2010 r. ppłk SG Artur Wąsowski 14 lutego 2014 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków na stanowisku Komendanta Ośrodka. Rozkazem Personalnym Komendanta Głównego Straży Granicznej, z dniem 15 lutego 2014 r. powołano na stanowisko Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu – płk. SG Marka Woszczatyńskiego. Rozkazem Personalnym Komendanta Głównego Straży Granicznej, z dniem 6 października 2017 r. nowym komendantem lubańskiej szkoły Straży Granicznej został płk SG Roman Łubiński, wcześniej pełniący służbę na stanowisku Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Rozkazem Personalnym Komendanta Głównego Straży Granicznej, z dniem 10 września 2018 r. p.o. komendanta lubańskiej szkoły Straży Granicznej został płk SG Jacek Wysokiński wcześniej pełniący służbę na stanowisku Naczelnika Wydziału IV Koordynacji i Postępowań Administracyjnych Zarządu ds. Cudzoziemców KGSG. Natomiast z dniem 11 marca 2019 r. płk Jacek Wysokiński został powołany na stanowisko Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. 26 lipca 2017 roku, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na wniosek i przy poparciu funkcjonariuszy i pracowników oraz lokalnej społeczności, nadał Ośrodkowi Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej sztandar oraz imię.
Na patrona został wybrany gen. bryg. Wilhelm Orlik – Rückemann – ostatni dowódca Korpusu Ochrony Pogranicza, który po rozpoczęciu sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 r., stojąc na czele zgrupowania KOP jako jedyny polski dowódca, potrafił wziąć na siebie ciężar symbolicznej walki z Sowietami. Od dziesięciu lat Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej zatrudnia nie tylko funkcjonariuszy, których jest 130 ale daje pracę 167 mieszkańcom Lubania i okolic. Od początku swojego istnienia, Ośrodek kontynuuje chlubne tradycje swoich poprzedników, angażując się w życie lokalnej społeczności Lubania, m.in. poprzez inicjowanie i współorganizowanie działań edukacyjnych i profilaktycznych oraz wspieranie działalności rozwijającej świadomość narodową, obywatelską i kulturową. Kształcenie młodzieży lubańskiej o profilu proobronnym w szkołach rozpoczęło się jeszcze w czasach Łużyckiego Oddziału SG w latach 90-tych i jest kontynuowane do dnia dzisiejszego. W trakcie działalności Ośrodka
w jego murach gościło ponad 43 tysiące uczestników szkoleń, konferencji i innych przedsięwzięć dydaktycznych. Średnio rocznie OSS SG gości 5000 osób. Tak licznie odwiedzane Miasto przez osoby szkolone w Ośrodku dają nie tylko wymierne korzyści lokalnym przedsiębiorcom ale również mają okazję poznać historię, walory kulturowe
i przyrodnicze Lubania. Ośrodek swoją działalnością przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku nie tylko Ośrodka ale przede wszystkim Miasta Lubań. Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych włącza się aktywnie przy współorganizowaniu obchodów świąt państwowych, wspiera wydarzenia kulturalne o bardzo dużym znaczeniu dla Miasta i czynnie uczestniczy w wydarzeniach społecznych na terenie działania Ośrodka. Prowadzona współpraca zagraniczna przez Ośrodek Szkoleń SG przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku Miasta Lubań na arenie międzynarodowej. Staje się nawet ambasadorem Lubania poza granicami Polski. W Lubaniu przeprowadzane są szkolenia zgrywające dla funkcjonariuszy SG przygotowujących się do wyjazdu na misje zagraniczne. Przede wszystkim jednak lubański ośrodek szkolenia SG jest kuźnią młodych adeptów służby granicznej, stojących na straży bezpieczeństwa polskich granic. Wielu z nich zajmuje eksponowane stanowiska i pełni ważne funkcje zawodowe
i społeczne. Wielu funkcjonariuszy osiągnęło znaczące sukcesy w zawodach sportowych. Od wielu lat zajmują pierwsze miejsca w klasyfikacji indywidualne i drużynowej w Międzynarodowych Zawodach Strzeleckich organizowanych w Ośrodku, ale również zajmowali czołowe lokaty w Biegu Piastów, regatach żeglarskich, narciarstwie zjazdowym, zawodach sprawnościowych z wykorzystaniem technik alpinistycznych oraz kynologicznych."

Burmistrz Miasta Lubań
Arkadiusz SłowińskiNasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...