Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
05-09-2019

Podczas sierpniowej sesji Rada Miasta Lubań skupiła się przede wszystkim na ważnej decyzji personalnej.

Trudno się temu dziwić. Skarbnik Miasta Lubań Marian Zwierzański po prawie trzydziestu latach pełnienia tej zaszczytnej funkcji udał się na zasłużoną emeryturę. Na jego następcę radni jednogłośnie powołali Łukasza Maćkowiaka, dotychczasowego głównego księgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lubaniu. Nie obyło się jednak bez szczegółowych analiz, dociekań i dyskusji, tym bardziej, że podczas sesji rada przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu w pierwszym półroczu 2019 roku.

Ostatnim zadaniem Mariana Zwierzańskiego przed formalnym odejściem na emeryturę było bowiem szczegółowe przedstawienie dochodów i wydatków miasta za ostatnie 6 miesięcy. Omówione zostało precyzyjnie, co kryje się za najważniejszymi liczbami - w 2018 roku planowano po stronie dochodów 83,6 mln zł, udało się zrealizować 51,82% - czyli 43,3 mln, a po stronie wydatków 88,3 mln złotych i tu zrealizowano 53,91%, czyli 47,6 mln. Szczególną uwagę skarbnik zwrócił na wyjaśnienie różnicy między wydatkami i dochodami, ponieważ 4,3 mln deficytu to wcale nie widmo budżetowej dziury czy rosnącego zadłużenia, ale efekt wprowadzenia do budżetu wolnych środków z ubiegłego roku. Marian Zwierzański omówił też procedurę emisji obligacji, zwracając uwagę radnych na to, że jest to dogodna forma, ponieważ w każdym momencie rada miasta może decydować, gdzie przesunąć środki, przy kredytach pieniądze są ściśle określone, na ściśle określoną inwestycję. Jest to ważne, ponieważ miasto realizuje jednocześnie nawet 20 różnych zadań inwestycyjnych, a sytuacja na rynku budowlanym od lat jest mało stabilna.

Skarbnik omówił także realizację wieloletniej prognozy finansowej. Przedstawił też pokrótce największe wyzwania, z jakimi przyjdzie się zmierzyć jego następcy - w tym planowanie i finansowanie inwestycji w warunkach ciągłych trudności ze znalezieniem wykonawców, utrzymanie dyscypliny wydatków bieżących, które mają stały trend wzrostowy, oraz realizację podwyżek dla nauczycieli. Następnie radni dyskutowali, o planowanych oszczędnościach. Skarbnik tłumaczył możliwe kierunki działania oraz wyjaśniał, że przekazanie obowiązków nowej osobie następuje w bezpiecznym momencie.

- Znacie mnie od 30 lat, niektórzy krócej - mówił Marian Zwierzański. -  Jestem człowiekiem odpowiedzialnym. Zdaję sobie sprawę, co to jest budżet, co to jest miasto, co to jest odpowiedzialność. Nie chciałem odchodzić, gdy była planowana kontrola RIO za 4 lata, 25 zadań inwestycyjnych i planowanie budżetu. Teraz jest czysta sytuacja. Wszystkie umowy są podpisane wszystkie zadania zrealizowane.

Marian Zwierzański podkreślił także, że do dyspozycji nowego skarbnika jest zespół finansowo-księgowy Urzędu Miasta Lubań, którego profesjonalizm ocenia bardzo wysoko. Dobrze ocenił też kompetencje nowo powołanego skarbnika i opowiedział o procesie wdrożenia do nowych obowiązków, który gwarantuje ciągłość pracy nad finansowym bezpieczeństwem miasta.

Burmistrz Arkadiusz Słowiński podziękował skarbnikowi w imieniu swoich najbliższych współpracowników, przekazał także podziękowania od byłego burmistrza Jerzego Zielińskiego. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Lubaniu, Łukasz Tekiela złożył Marianowi Zwierzańskiemu w imieniu obecnych na sali szefów miejskich instytucji podziękowania za wkład w rozwój lokalnej kultury. W przemówieniu podkreślił przywiązanie skarbnika do ideałów oraz Lubania a także jego odwagę bronienia swoich racji. Odchodzący skarbnik otrzymał także pamiątkową tabliczkę.

Następnie burmistrz Lubania Arkadiusz Słowiński przedstawił Łukasza Maćkowiaka, podkreślając jego kwalifikacje i dotychczasowe doświadczenie w lubańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, w tym wyzwania inwestycyjne. Wspomniał też o stałym podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności pracy zespołowej.  Na wniosek radnych, Łukasz Maćkowiak opowiedział pokrótce o swoim przygotowaniu do pełnienia nowej funkcji i osiągnięciach w poprzedniej pracy. Żartobliwie nawiązał na koniec do sesji dla młodzieży, w której uczestniczył 20 lat temu na tej samej sali. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie przez radnych.

W drugiej części sesji podjęto uchwały, o zmianie w planach finansowych, o zmianie statutu Miasta Lubań, o powołaniu Rady Seniorów i przyjęciu programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Radni odrzucili skargę na działania organu wykonawczego Gminy Miejskiej Lubań.  Po dłuższej dyskusji o szczegółach organizacyjnych, przesunięto na następną sesję głosowanie nad projektem uchwały umożliwiającej powołanie młodzieżowej rady miasta. 

(ŁCR)

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...