Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
07-01-2019

W połowie grudnia Rada Miasta Lubań spotkała się po raz trzeci w nowym składzie. Radnych zajęła sprawa budżetu miasta na 2019 rok oraz wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018 -2033.

 

Po otwarciu obrad przy ustalaniu porządku sesji ustalono, że projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży alkoholu został przesunięty na maj. Zdanie radnych odnośnie zasadności funkcjonowania ww. uchwały jest podzielone, stąd po roku jej funkcjonowania Rada Miasta ponownie pochyli się nad sprawą.

W trakcie sesji została zgłoszona interpelacja, w której została poruszona kwestia przygotowania miasta do walki ze smogiem. Nadmieniono, ze warto korzystać z programów wspierających działania ograniczenia emisji szkodliwych pyłów oraz zasygnalizowano możliwość zakupu dronu antysmogowego.

W dalszej części obrad rozpoczęto debatę nad uchwałą  budżetową miasta Lubań za 2019 rok wraz z debatą nad projektem wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2018 – 2033.

- Obowiązkiem Burmistrza Miasta Lubań, co roku, jest przedstawienie planu finansowego Gminy Miejskiej Lubań – zaczął Skarbnik Miasta Lubań, Marian Zwierzański. - Na ten plan składają się dwie uchwały, które muszą zostać przyjęte nierozłącznie. Jest to budżet miasta i wieloletnia prognoza finansowa rozpatrywane pod kątem określonych dokumentów. Nasze propozycje powstały w oparciu o konkretne przepisy i spełniają wszelkie wymogi. Uważam, że pod względem technicznym ten budżet jest dobrze przygotowany, dochody są dobrze oszacowane, a wydatki na miarę budżetu. Nie widzę zagrożeń, mamy zachowaną ciągłość w formie kredytu krótkoterminowego w razie gdyby dochody w jakimś miesiącu zostały zachwiane, jak również mamy zabezpieczone długoterminowe zobowiązania z lat poprzednich, jeśli chodzi i o odsetki i o kapitał. Rekomenduję ten budżet, bo uważam ,że będzie dobrze realizowany i będzie służył mieszkańcom – podsumował skarbnik miasta.

Przy analizowaniu budżetu istotna jest opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Odnośnie budżetu miasta Lubań na 2019 rok RIO wydało pozytywną opinię. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w wyniku oceny projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Lubań na rok 2019 stwierdził, że projekt uchwały budżetowej sporządzony został zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o finansach publicznych oraz w szczegółowości określonej w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. W sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miejskiej Lubań przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Skład Orzekający RIO wydał opinię pozytywną z uwagami. Podobnie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2019-2033, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej gminy Miejskiej Lubań na rok 2019 RIO wydało opinię pozytywna z uwagami.
Swoje uwagi i zdanie na temat budżetu przedstawiły również kluby radnych. W większości odbiór był pozytywny, z uwagami dotyczącymi celowości, zasadności, ryzyka stagnacji oraz konieczności wzmocnienia wizji rozwoju miasta. Ostatecznie budżet miasta, podobnie jak wieloletnią prognozę finansową uchwalono większością głosów.

Wśród innych uchwał nad jakimi pochylali się tego dnia lubańscy radni znalazły się uchwały dotyczące zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej czy warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. Jednogłośnie przyjęto Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2019 rok oraz zatwierdzono plan pracy Rady Miasta Lubań oraz komisji na I półrocze 2019 roku. Radni wyrazili zgodę na współdziałanie Gminy Miejskiej Lubań przy organizacji XXX Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”, który składać się będzie z 6 części realizowanych w Polsce, na Ukrainie, w Rumunii oraz na Węgrzech. Pozostałe uchwały porządkowały funkcjonowanie jednostek organizacyjnych czy spółek miejskich działających na terenie miasta. Po sesji w Sali Rajców odbyło się spotkanie opłatkowe.

(ŁCR)

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...