Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
29-11-2018

Burmistrz Miasta Lubań ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację wymienionych niżej zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Rodzaje zadań oraz wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na wsparcie ich realizacji dla mieszkańców Miasta Lubań:

Zadanie 1.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej z elementami profilaktyki uzależnień wspieranie programu profilaktycznego promującego trzeźwy, bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego poprzez organizację i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo — rekreacyjnych, treningów sportowych i udziału w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży.

Kwota planowana: 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Dofinansowanie nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania

Termin realizacji zadania: od 01.02.2019 r. do 31.12.2019 r. Oferent zobowiązany jest do zapewnienia wkładu finansowego w wysokości min. 10% całkowitych kosztów zadania.

Zadanie 2.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wspieranie inicjatyw i działań podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu osób z problemem uzależnień od alkoholu po zakończeniu terapii w placówce leczenia odwykowego.

Kwota planowana: 34.000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100).

Dofinansowanie nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów zadania. Termin realizacji zadania: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Nie przewiduie się wyceny wkładu rzeczowego wnoszonego do wymienionych zadań.

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZENIU

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...