Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
29-11-2018

Burmistrz Miasta Lubań ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację niżej wymienionego zadania publicznego

Rodzaje zadań oraz wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na wsparcie ich realizacji dla mieszkańców Miasta Lubań:

1. Rodzaj zadania: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn zm. ).

2. Nazwa zadania: Prowadzenie Lubańskiego Inkubatora NGO.

3. Planowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania: 24.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100).

4. Oferent zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym bądź wkładem finansowym z innych źródeł w wysokości minimum 20% całkowitych kosztów zadania (wkład własny może obejmować wkład osobowy).

5. Termin realizacji zadania: 01.01.2019 r. — 31.12.2019 r.

Nie przewiduie się wyceny wkładu rzeczowego wnoszonego do wymienionych zadań.

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZENIU

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...