Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
06-09-2018

Burmistrz Miasta Lubań zaprasza na konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie na 2019 r.

                                                                                                   KONSULTACJE PROJEKTU

 „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU GMINY MIEJSKIEJ LUBAŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2019 ROK”

Zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach projektu rocznego programu współpracy na 2019 rok.

Termin konsultacji ustala się od dnia 10 września 2018 roku do dnia 24 września 2018 roku.

Opinie i uwagi do  projektu  programu należy zgłaszać na formularzu, który wraz
z projektem rocznego programu współpracy na 2019 rok dostępny jest:

  • na stronie luban.pl w zakładce miasto/konsultacje społeczne,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce konsultacje obywatelskie,
  • w Wydziale Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta Lubań przy ul. Mickiewicza 6, III piętro, pokój nr 12
  • w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Lubań przy ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój nr 9.

Wypełnione formularze konsultacji projektu rocznego programu współpracy na 2019 rok należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2018 roku na adres siedziby Urzędu Miasta Lubań, ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań (Biuro Obsługi Interesanta) bądź na adres poczty elektronicznej: paula.plesnierowicz@miastoluban.pl.

                                                                                                   Burmistrz Miasta Lubań

                                                                                                          Arkadiusz Słowiński

 

 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...