Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
07-06-2018

Jak działa miejski system ciepłowniczy, na jakim etapie znajdują się przygotowania do Sudeckiego Festiwalu Minerałów, w jaki sposób zaplanować letni wypoczynek najmłodszych i czy wprowadzić ograniczenia w sprzedaży alkoholu - to główne tematy, które zajęły radnych na majowej sesji.

29 maja br. w Sali Rajców lubańscy radni zebrali się po raz 48. Zanim przystąpiono do rozpatrywania zaplanowanych na ten dzień projektów uchwał wysłuchano wypowiedzi zaproszonych gości.

Wystąpienia rozpoczął Marek Kamiński, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  Spółki z o. o. w Lubaniu. Przedstawiciel PEC omówił system ciepłowniczy w mieście, kładąc nacisk na jego obecny stan, ale też zdradzając jednocześnie plany na przyszłość.
- W dotychczasowym zasięgu sieci (o łącznej długości 19 km) znajduje się obszar centrum miasta i Osiedle Piastów. Planowana rozbudowa systemu to przede wszystkim likwidacja białych plam w ścisłym centrum miasta, zaś równolegle możliwa jest szybka ekspansja do rejonu ul. Zgorzeleckiej, Kopernika, Słowackiego łącznie z Podkową (lata 2020-21). Możliwe jest również podanie ciepła do osiedla przy ul. Górniczej (26 domków) – rok 2022 – jednak pod warunkiem solidarnej zgody na przyłączenie przynajmniej 70% mieszkańców - informował radnych M. Kamiński.

W dalszej kolejności Rada poznała aktualny stan przygotowań do organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w zakresie turystyki wyjazdowej oraz pobytu w mieście.
- Organizacją czasu wolnego dzieci pozostających w mieście w okresie wakacyjnym zajmą się miejskie jednostki samorządowe - mówiła Beata Soczyńska, Naczelniczka Wydziału Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta Lubań. - Ośrodek Wsparcia Dziennego, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w Lubaniu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowały atrakcyjną i niezwykle różnorodną ofertę zajęć. Ponadto, w ramach przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych zostanie zorganizowany wyjazdowy wypoczynek letni oraz wypoczynek w mieście. Organizacji wypoczynku letniego podjęły się ZHP Komenda Hufca Lubań oraz Parafia p.w. NSPJ i św. Jakuba. Na zajęcia w czasie wakacji zaprasza również Młodzieżowy Dom Kultury i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Następnie Bartosz Kuświk, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury zapoznał radnych ze stanem przygotowań do Sudeckiego Festiwalu Minerałów, który już za półtora miesiąca odbędzie się w Lubaniu.

Po krótkiej przerwie przystąpiono do podjęcia uchwał. W toku obrad ustalono maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasady usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Lubań miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Większością głosów przyjęto też ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży (od 22:00 do 6:00) napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Decyzję tę poprzedziła niezwykle długa debata, prezentująca różnorakie punkty widzenia na omawiany problem.

Jednogłośnie radni podjęli uchwałę umożliwiającą interesantom Gminy Miejskiej Lubań dokonywanie zapłaty opłaty skarbowej bezpośrednio u urzędnika przy pomocy karty płatniczej. Skróci to znacząco czas oczekiwania na wydanie dokumentu oraz zwiększy wygodę klientów. Podobnie jednomyślni byli radni w kwestii udzielenia wsparcia dla powiatu. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej zostanie udzielona Powiatowi Lubańskiemu w wysokości 10.000,00 zł wobec wspólnej realizacji z NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o. programu zdrowotnego w zakresie rehabilitacji, skierowanego do najsłabszej grupy społecznej, tj. seniorów najniżej uposażonych. Skargę na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej radni uznali za niezasadną. Przyjęto uchwałę w sprawie zmiany w budżecie miasta, w wyniku czego plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 76.828.191,22 zł, zaś plan wydatków budżetu miasta - 85.765.451,93 zł. Uregulowano kwestie oświatowe będące następstwem dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Odpowiedzi na zapytania i wnioski oraz ważne komunikaty zakończyły obrady. Przewodniczący Rady Miasta Lubań, Jan Hofbauer ogłosił, że w czerwcu na sesji absolutoryjnej radni spotkają się tradycyjnie w ostatni wtorek miesiąca, tym razem 26 czerwca.

(ŁCR)

 

 

 

 

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...