Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
07-02-2018

Lubań, dnia 07 lutego 2018 roku

GGNiR.0051.8.2018                                                          

 

 

 

 

KOMUNIKAT

 

  BURMISTRZA  MIASTA  LUBAŃ

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017 roku, poz. 1875), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 4 i 4a ustawy dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 z późn.), §3 Uchwały Nr XXIII/159/2016 Rady Miasta Lubań z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego pod poz. 3201, została przeznaczona do oddania w najem w trybie przetargowym nieruchomość położona w Lubaniu przy Placu 3-go Maja 11, stanowiąca własność Gminy Miejskiej Lubań z przeznaczeniem na lokal użytkowy.

Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 07 lutego 2018 roku wraz z wykazem nieruchomości stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zostało podane do publicznej wiadomości z dniem 07 lutego 2018 roku poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Lubań ul. 7-ej Dywizji 14 na okres 21 dni oraz na stronie internetowej www.bip.miastoluban.pl Urzędu Miasta Lubań.

                                                                                                                             

z up. BURMISTRZA

                                                                                                                     Anna Gołos 

p.o. Naczelnika Wydziału

Gospodarki Gruntami Nieruchomościami i Rolnictwa

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...