Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
06-12-2017

We wtorkowe popołudnie intensywny, korzenny zapach zabarwiony nutą miodu i cynamonu wypełnił korytarze Szkoły Podstawowej nr 2

Jak co roku wszy­scy chętni ucznio­wie wraz z rodzi­cami wzięli udział w warsz­ta­tach deko­ro­wa­nia pier­ni­ków. W powie­trzu można było wyczuć przed­świą­teczną atmos­ferę. Każdy z uczest­ni­ków spo­tka­nia z wielką sta­ran­no­ścią zadbał o wygląd swo­ich wypie­ków. Kolo­rowe ciastka cie­szyły nie tylko oczy, ale także nęciły sma­kiem. Na twa­rzach „małych cukier­ni­ków” widać było sku­pie­nie oraz satys­fak­cję z uzy­ska­nych efek­tów. Czas spę­dzony na warsz­ta­tach to także moż­li­wość inte­gra­cji spo­łecz­no­ści szkol­nej, a przede wszyst­kim chwila wytchnie­nia od codzien­nego pędu życia, rutyny, pro­ble­mów…
Mamy nadzieję, że ta pozy­tywna ener­gia pły­nąca pro­sto z serca pod­czas wspól­nej pracy nad pier­nicz­kami trafi do wszyst­kich, któ­rzy jej naj­bar­dziej potrze­bują.

  
ZW               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...