Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
08-11-2017

Na kolejnych zajęciach edukacyjnych, w ramach projektu Lubię Lubań, uczniowie kl. III b SP nr 2 poznali historię powstania miasta.

Zaję­cia mul­ti­me­dialne popro­wa­dziła p. Beata Książ­kie­wicz, która na wstę­pie wyja­śniła dzie­ciom poję­cia: legenda, baśń i poda­nie. Ucz­nio­wie poznali także etapy zmian doty­czą­cych nazwy miej­sco­wo­ści. Pier­wot­nie była to ser­bo­łu­życka nazwa Luban. Po pod­bi­ciu w śre­dnio­wie­czu Sło­wian połab­skich z ple­mion Ser­bów łużyc­kich miesz­ka­ją­cych na Łuży­cach nazwa została zger­ma­ni­zo­wana na Lau­ban. A po II woj­nie świa­to­wej pol­ska admi­ni­stra­cja nadała miej­sco­wo­ści obo­wią­zu­jącą nazwę Lubań. W dal­szej czę­ści lek­cji ucznio­wie poznali także histo­rię herbu mia­sta.
Były to kolejne, udane i cie­kawe zaję­cia, które dodat­kowo wzbo­ga­ciły wie­dzę dzieci o nowe, histo­ryczne wia­do­mo­ści doty­czące naszego mia­sta.

  
WCz               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...