Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
09-05-2017

Na XXXIII Sesji Rady Miasta Lubań poruszono sytuację mieszkaniową w Gminie Miejskiej Lubań. Tradycyjnie też lubańscy radni dyskutowali o innych, bieżących sprawach z życia miasta.

25 kwietnia br. w Sali Rajców w Ratuszu po raz 33. spotkała się Rada Miasta Lubań. Po otwarciu obrad symboliczną minutą ciszy pożegnano zasłużonego lubanianina Eugeniusza Konata. Następnie przyjęto protokół poprzedniej sesji i zaakceptowano sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym. Po zgłoszeniu interpelacji, wniosków i zapytań przystąpiono do wysłuchania wypowiedzi zaproszonych gości.

Główna księgowa Administracji Mieszkań Komunalnych, w imieniu kierowniczki AMK, Teresy Chamier-Gliszczyńskiej zapoznała lubańskich radnych z aktualną sytuacją finansową jednostki.

- W chwili obecnej posiadamy 33 budynki komunalne, w tym 2 budynki użytkowe oraz 780 lokali komunalnych, w tym 81 lokali socjalnych i 44 lokale użytkowe - przekazywała główna księgowa AMK, Jolanta Stępnik. - Plan dochodów na 2017 rok opiewa na kwotę 1 953 555 zł, przy czym w pierwszym kwartale wykonanie wynosi 542.068,73. zł. Zaległości najemców łącznie na koniec pierwszego kwartału wynoszą 2 954 564,83 zł plus odsetki 688.120 zł. Przypis miesięczny średni wynosi 191 tys. zł., z czego za bezumowne korzystanie z lokali - 28 tys. zł. Wydatki w roku bieżącym planujemy na 4 mln 256 tys. zł, w tym środki z Urzędu Miasta  2. 302,465.zł , zaś 1 mln 900 tys. zł.  to nasze dochody własne. Na planowane prace remontowe w roku 2017 mamy zamiar przeznaczyć 1 mln 714 tys. zł. W kwocie tej znajdą się remonty pieców, wymiana okien, remonty pustostanów, instalacji elektrycznej czy pokrycia dachowego - wymieniała przedstawicielka AMK na sesji.

Następnie głos zabrała naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami Urzędu Miasta Lubań, Agnieszka Krzyśków. Urzędniczka przedstawiła sytuację mieszkaniową w Gminie Miejskiej Lubań na bazie zasobów komunalnych i socjalnych.

W dalszej części sesji przystąpiono do podjęcia uchwał. Przyjęto „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Lubań”, który porusza kwestię miejsc w schroniskach zwierzęcych, obligatoryjną sterylizację/kastrację w schroniskach, odławianie bezdomnych zwierząt oraz usypianie ślepych miotów, ale też poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt czy zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Dokonano też niewielkiej korekty w budżecie miasta. Zmiany wynikają z centralizacji rozliczeń podatku VAT, przesunięcia środków na Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie w dalszej perspektywie będzie przeprowadzony generalny remont oraz zwiększenia środków na pomoc społeczną.W rezultacie po zmianach plan dochodów budżetu miasta wynosi 71.349.860,53 zł, zaś plan wydatków budżetu miasta 80.156.694,39 zł. Zaakceptowano  zmiany statutowe w miejskich jednostkach, zmiany w uchwale Nr XXXII/228/2017 w spr. zmiany nazwy ulicy Michała Roli Żymierskiego w Lubaniu oraz zmiany numeracji porządkowej oraz uchwalono obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr XXIII/159/2016 w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań. Jeden z projektów uchwał dotyczył skargi rodziców na bezczynność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu. Po wnikliwej interpretacji zarzutu i zbadaniu sprawy na podstawie dostępnej dokumentacji przez komisję rewizyjną skarga została uznana za niezasadną i tym samym odrzucona przez radę. Duże emocje wywołała interpelacja członka opozycji na temat planowanej budowy drogi awaryjnej na Osiedlu Piastów. Większość wniosków i zapytań dotyczyła spraw porządkowych i usprawniających życie mieszkańców, w tym kwestii dodatkowych miejsc parkingowych, problematycznego parkowania aut na chodniku przy ul. Dworcowej, możliwości zainstalowania monitoringu na amfiteatrze, uporządkowania terenu na zapleczu garaży na ul. Łużyckiej czy planowanych remontów dróg.

(ŁCR)

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...