Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
24-01-2013

Informacja o zamiarze połączenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im Marii Konopnickiej w Lubaniu z Miejskim Domem Kultury w Lubaniu i Muzeum Regionalnym w Lubaniu

    Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Lubań podaje  do publicznej wiadomości informację o zamiarze połączenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu z Miejskim Domem Kultury w Lubaniu i Muzeum Regionalnym w Lubaniu w jedną jednostkę organizacyjną   i w następstwie tego utworzenie Lubańskiego Centrum Kultury w Lubaniu.

Uzasadnienie:

W celu efektywnego wykonywania zadań gminy w zaspokajaniu potrzeb wspólnoty w zakresie kultury, a także upraszczania struktur zarządzania, Rada Miasta Lubań zamierza połączyć samorządowe instytucje kultury o nazwach: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Lubaniu, Miejski Dom Kultury w Lubaniu i   Muzeum Regionalne w Lubaniu. Działania organizatora, tj. Rady Miasta w Lubaniu   związane są z możliwością dokładniejszego nadzoru organu wykonawczego, tj. Burmistrza Miasta nad działalnością połączonej instytucji kultury.

  Połączenie trzech form kultury: biblioteki, ośrodka Kultury i muzeum   umożliwi zaplanowanie pracy rocznej jako jednego organu instytucjonalnego, przy realizacji jednego budżetu dającego efektywniejsze jego wykorzystanie, niższe koszty operacyjne i możliwości nadzoru. Załogi i mienie trzech instytucji zostaną połączone w jeden organizm, co pozwoli na stosowanie jednej obsługi finansowo – kadrowej i organizacyjnej, efektywniejsze wykorzystanie pomieszczeń i przejęcie w administrowanie dwóch nowych, tj. zabytkowej Sali Rajców i Sali Ślubów, znajdujących się w budynku dawnego ratusza miejskiego – obecnie siedzib M i PBP i Muzeum Regionalnego.

Zadania biblioteki określone w art. 19 ustawy o bibliotekach będą zapewnione na dotychczasowym poziomie, nie zostanie zmieniony sposób dogodnego dostępu do materiałów bibliotecznych i informacji, pozostaną filie i MiPBP nadal będzie również wypełniać zadania biblioteki powiatowej, określonej w przedmiotowym porozumieniu zawartym z Powiatem Lubańskim. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, służących rozwijaniu czytelnictwa, zaspokajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej, prowadzenie działalności informacyjnej będzie utrzymane i zapewnione na wysokim poziomie, przy profesjonalnej obsłudze finansowo-kadrowej i organizacyjnej.

Jednocześnie organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, wychowanie przez sztukę, gromadzenie, dokumentowanie ochrona dóbr kultur tworzenie warunków dla rozwoju ruchu turystycznego, folkloru, rozbudzanie zainteresowań, promowanie zespołów organizowanie imprez z formy działalności ośrodka kultury będzie dalej rozwijane.

Nie zostanie również zakłócona działalność Muzeum Regionalnego , które poprzez połączenie uzyska możliwość wykorzystania na realizację swoich celów statutowych dodatkowe powierzchnie, tj. zabytkową salę rajców i salę ślubów, co umożliwi ich efektywniejsze wykorzystanie, udostępnienie mieszkańcom i turystom odwiedzającym muzeum, a także umożliwi organizacje przedsięwzięć kulturalnych i wystawienniczych w tych salach.

Połączenie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu, Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu i Muzeum Regionalnego w Lubaniu nie spowoduje uszczerbku w ich działalności, nie będzie miało negatywnego wpływu na wykonywanie dotychczasowych zadań biblioteki publicznej i muzeum regionalnego, zostaną zachowane wymagania organizacyjne określone ustawą   o bibliotekach oraz ustawą o muzeach w powiązaniu z ustawą o organizowaniu prowadzeniu działalności kulturalnej.

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...